Hoạt cảnh sử dụng

(1) Người chủ tài sản sử dụng ứng dụng trên điện thoại, phần mềm trên máy tính hoặc phần mềm tự động gởi tin nhắn mật mã xuống két sắt.

(2) Người chủ tài sản gọi điện thoại báo cho người mở két biết mật mã mở két. Hoặc phần mềm tự động sẽ gởi tin nhắn xuống cho người mở két biết mật mã mở két.

(3) Người được phép mở két nhập mật mã mở két, nếu đúng mật mã mở két, đèn vân tay sẽ sáng, người được phép mở két sẽ quét vân tay để xác nhận. Nếu đúng người được cho phép, két sắt được mở, nếu không đúng người cho phép, két sắt sẽ không mở được.

Quy trình nhập OTP - mở cửa

(4) Trạng thái đóng/mở cửa, nhân viên nào đóng/mở cửa sẽ được báo với người chủ tài sản qua ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc phần mềm trên máy tính.

(5) Các trường hợp như rung động, quá nhiệt,… cũng sẽ được báo với người chủ tài sản qua ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc phần mềm máy tính.

Như vậy, mỗi lần đóng/mở cửa đều phải có mật khẩu được cấp phép của người chủ tài sản và quét vân tay xác thực đúng người được cấp phép mở cửa. Việc này sẽ giúp người chủ tài sản chủ động trong viêc quản lý tài sản của mình. Đồng thời, các cảnh báo khi đóng mở cửa, quá nhiệt, rung động quá mức,… sẽ giúp người chủ tài sản luôn theo dõi được trạng thái tài sản của mình và có các hành động thích hợp khi có cảnh báo.

SmartSafe: Các cảnh báo